hero

Lập trình VBA Excel

Lập trình VBA điều khiển Excel tự động

Tài liệu → Khóa học →

Thực hành thực chiến

Các bài tập đơn giản, cơ bản, dễ code để thực hành nhanh, tạo hứng khởi code tiếp mà không bỏ cuộc

Các dự án nhỏ

Kiếm các dự án nho nhỏ, thú vị làm, khi làm thì đọc hiểu code mà chiêm nghiệm lý thuyết. Chỗ nào chưa biết thì Google

Các dự án lớn

Các dự án lớn dần, xử lý các tác vụ phức tạp và khó dần lên. Có thể đảm đương được các công việc tại các công ty...

Sản phẩm của đề tài khoa học RD.GXD.11.2021

Đơn vị tài trợ thực hiện đề tài

GXD tài trợ thực hiện đề tài

Hãy trở thành nhà tài trợ